TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar için hazırlanmış bir sigorta paketidir.