Hasar İşlemleri

KASKO SİGORTASI

Çarpma çarpışma durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli,
• Kaza zaptı yoksa detaylı beyan,
• Alkol raporu, tasdikli,
• Ruhsat fotokopisi,
• Ehliyet fotokopisi,
• Yük taşıyan araçlarda Sevk İrsaliyesi,
• Kantar Fişi,
• Römork (Frigrofik kasa olanlarında) hasarlarında Uygunluk Belgesi ve
Resimleri
• Hasarlı aracın fotoğrafları,
• Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi,
• Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi.

Hasar yurt dışında gerçekleşirse gerekli belgeler şu şekildedir;

• Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
• Uluslar arası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu
raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.

Çalınma durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Karakol ilk müracaat zaptı, tasdikli.
30 gün bekleme süresi sonrasında gerekli belgeler şu şekildedir;
• Trafik Şube, Karakol, Oto Hırsızlık Masası’na yazılan yazıların
cevapları,
• Trafikten çekme belgesi ya da çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı,
• Vergi dairesi ilişik kesme belgesi,
• Vekaletname aslı (Örnek Vekalet Şirketimizce verilecektir),
• Prim makbuzu,
• Aracın trafik dosyası,
• Aracın anahtarları.

Yanma Durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• İtfaiye Raporu.

Radyo-Teyp Çalınması Durumunda gerekli belgeler şu şekildedir;

Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım
olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte
edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle
irtibat kurmanız gerekmektedir.

• Karakol başvuru müracaat ve görgü – tespit tutanağı (onaylı kopya),
• Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
• D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

YANGIN SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olayın oluşunu anlatan beyan(Olay karakola intikal etmişse
tutanaklar),
• Rehinli binalarda muvaffakatname,
• İtfaiye raporu(İtfaiye gelmişse),
• Takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi,
• Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
• Talepname,
• Giriş çıkış faturaları, envanter (Sigortalı işyeri emtea ve
demirbaş hasarlarında),
• Meteoroloji raporu(Fırtına hasarlarında),
• Karakol zaptı (Araç çarpması hasarlarında),
• Tutanak(Dahili su hasarlarında, üçüncü kişinin kusuru varsa,
bina yöneticisinin de, bulunduğu olayı anlatan tutanak).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

NAKLİYAT SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe(Sigortalı tarafından cirolu ve aslı olacak),
• Fatura(Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti
olacak),
• Konşimento, Humule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
• Kargo raporu,
• Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri(İthalatta, giriş
İhracatta,çıkış beyannamesi verilecek),
• Gümrük muayene tutanağı,
• Gümrük rezerv zaptı(Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
• Müfrez ordino(Sigortalı mal teslim belgesi.Taşınan mal
vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
• Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise
düzenlenir),
• Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde taliye akabinde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
• Trafik kazası tespit tutanağı, ruhsat fotokopisi, sürücünün
ehliyeti(Hasar trafik kazası nedeni ile olmuş ise).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

TEKNE SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Beyan,
• İşletme ruhsatı,
• Denize elverişlilik belgesi,
• Sınıf (Class)Belgesi,
• Güverte ve makine jurnalleri(Kaza ile ilgili ),
• Meteoroloji raporu,
• Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
• Deniz raporu(Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Teknik/yetkili servis raporu(Fiyatlandırmalı),
• Talepname,
• Karakol zaptı(Hırsızlık vs.sonucu hasar oluşursa).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Talepname,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Teknik /yetkili servis raporu (Fiyatlandırmalı).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTALARI (DASK)

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Hasar ihbarı bilgisi,
• Poliçe fotokopisi,
• Tapu belgesi fotokopisi,
• Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,
• Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep
telefonu numarası,
• Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçesinin ibraz edilmesi gereklidir.

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTALARI

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortalarıyla ilgili hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Kaza ile ilgili tutanak,
• Mağdurun Sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının olayı anlatan beyanı,
• Varsa görgü tanıklarının beyanları.

Yaralanmalarda

• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI

İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarıyla ilgili hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları,
• İş kazası ile ilgili tutanaklar,
• İşçinin iş akdi,
• Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(altı aylık),
• İşçi ya da S.S.K. tarafından İşverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,
• İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname.

Ölümlerde;

• Ölüm raporu,
• Veraset ilamı.

Maluliyet ve yaralanmalarda

• Hastane raporu,
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete).

Taşınan para ve kıymet sigortaları;

• Hadise ile ilgili tutanak,
• Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
• Talepname.

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

ZORUNLU OTOBÜS KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTALARI

Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarıyla ilgili hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Trafik kazası tespit tutanağı,
• Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun
belgesi, Yolcumu muavin mi, şoför mü?( tutanaklarda yok ise),
• Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge.

Ölüm Durumunda;

• Ölüm raporu,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği.

Maluliyet durumunda;

• Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden).

Yaralanma Durumlarında;

• Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, fiş, reçete),
• Hastane Ekipriz raporu.

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

ZORUNLU K. TAŞIMACILIK M.S. SİGORTALARI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Trafik kazası tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
• Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi(yolcu bileti),
• Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,
• Ruhsat fotokopisi,
• Sürücünün ehliyet fotokopisi,
• Sürücünün alkol raporu.

Ölüm durumunda;

• Ölüm raporu,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği,
• Ölen yolcunun kazanç durumunu tesvik edici belge.

Maluliyet durumunda;

• Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
• Malul kişinin kazanç belgesi.

Yaralanma durumunda;

• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete),
• Hastane ekipriz raporu.

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Seyahat bileti,
• Gümrük kayıtları (Seyahatin gerçekleştiğini gösterir),
• Fatura asılları(Sağlanan tıbbi yardımların detaylı dökümünü gösterir),
• Reçete, ilaç faturaları,
• Resmi kurumların raporları(Seyahat esnasında trafik kazası veya adli bir kaza olduğunda gereklidir),
• Ölüm raporu(Cenaze nakilleri için gereklidir).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

MONTAJ SİGORTALARI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Talepname,
• Hak ediş raporu(Hasar tarihini kapsayan),
• Keşif özeti,
• Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),
• Meteoroloji raporu(Fırtına sonucu zarar oluşursa),
• İtfaiye raporu(Yangın sonucu zarar oluşursa),
• Karakol tutanakları(Hırsızlık.vs. sonucu hasar oluşursa).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

FERDİ KAZA SİGORTALARI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

Ölüm durumunda:

• Kaza tutanağı tasdikli,
• Ölüm muayene zaptı,
• Veraset ilamı.

Maluliyet durumunda:

• Kaza tutanağı tasdikli,
• Malülüyet % ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden).

Yaralanma durumunda:

• Kaza tutanağı tasdikli,
• Tedavi masraf belgelerinin aslı(Fatura Reçete Makbuz ),
• Hastaneden epikriz raporu.

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

HIRSIZLIK SİGORTALARI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, tasdikli,
• Görgü tespit tutanağı tasdikli,
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı(Hasardan30 gün sonra alınacak),
• Olay yerinde tahribat varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası (İşyerleri için),
• Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları(İşyerleri için),

Envanter kayıtları (İşyerleri için)

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

İNŞAAT SİGORTASI

Bu sigorta kapsamında ki hasar durumlarında gerekli belgeler şu şekildedir;

• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Talepname,
• Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
• Keşif özeti,
• Sözleşme (Müteahhit ile işverenin yapmış olduğu),
• Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
• İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa),
• Karakol tutanakları(Hırsızlık.vs. sonucu zarar oluşursa).

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

YUVAM SİGORTASI

Hasar durumunda gerekli evraklar şu şekildedir;

Yangın Sigortası kapsamındaki hasarlarda;

• İtraiye Raporu (Yangın hasarları için),
• Takipsizlik Kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan),
• Fatura
• Olay beyanı
• Fotoğraf
• Tapu veya kira kontratı
• Meteoroloji raporu (fırtına hasarları için)

Hırsızlık Sigortası kapsamında hasarlarda;

• Müracaat tutanağı
• Görgü tespit tutanağı
• Bulunamadı yazısı (Emniyet Birimlerinden)
• Hasar talebi beyanı
• Çalınanlara ait fatura, garanti belgesi, resim v.s.

Cam Kırılması kapsamındaki hasarlarda;

• Fotoğraf
• Fatura
• Beyan

Bireysel Kaza Sigortaları kapsamındaki hasarlarda;

• Trafik tutanağı
• Beyan
• Ölüm Raporu
• Veraset İlamı
• Sakatlık sözkonusu ise maluliyet raporu

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası kapsamındaki hasarlarda;

*Bedeni Zararlar

• Beyan
• Hastane Raporu
• Tedavi Masraf Faturaları

*Maddi Zararlar

• Beyan
• Masraf Faturaları
• Fotoğraf

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

İŞYERİ SİGORTASI

Hasar durumunda gerekli evraklar şu şekildedir;

Yangın Sigortası kapsamındaki hasarlarda;

• İtraiye Raporu (Yangın hasarları için),
• Takipsizlik Kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan),
• Fatura
• Olay beyanı
• Fotoğraf
• Tapu veya kira kontratı
• Meteoroloji raporu (fırtına hasarları için)
• Vergi Levhası
• Muhasebe Kayıtları

Hırsızlık Sigortası kapsamında hasarlarda;

• Müracaat tutanağı
• Görgü tespit tutanağı
• Bulunamadı yazısı (Emniyet Birimlerinden)
• Hasar talebi beyanı
• Muhasebe Kayıtları
• Vergi Levhası

Cam Kırılması kapsamındaki hasarlarda;

• Fotoğraf
• Fatura
• Beyan
• Vergi Levhasıö”

Bireysel Kaza Sigortaları kapsamındaki hasarlarda;

• Trafik tutanağı
• Beyan
• Ölüm Raporu
• Veraset İlamı
• Sakatlık sözkonusu ise maluliyet raporu

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası kapsamındaki hasarlarda;

*Bedeni Zararlar

• Beyan
• Hastane Raporu
• Tedavi Masraf Faturaları

*Maddi Zararlar

• Beyan
• Masraf Faturaları
• Fotoğraf

Hasar durumunda tarafınıza yardımcı olabilmemiz için 0216 545 9497 numaradan da bizimle direk irtibata geçebilirsiniz.

Size en uygun fiyat ile teklifimiz ve tüm sorularınız için formu doldurun! Teklif Formu