MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır. Muhasebeci, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Mühendis, Mimar, Avukat.. vb gibi