LİFT SORUMLULUK SİGORTASI

LİFT SORUMLULUK SİGORTASI

Tamir ve bakım servislerini işletmelerin sorumluluğunu güvence altına alır. Liftin kaldırdığı aracın düşmesi sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakat kalması durumundaki bedeni zararlar yasal sorumluluk çevresinde poliçede yazılı limitlere kadar teminat altındadır.

Ana Teminatlar:
– Bedeni Zararlar (Şahıs Başına-Kaza Başına)
– Maddi Zararlar