FERDİ KAZA SİGORTASI

FERDİ KAZA SİGORTASI

Ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.
Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat)
Vefat Teminatı
Tedavi Masrafları Teminatı
Gündelik İş Görmezlik Teminatı