ASANSÖR KAZALARINDA 3. ŞAHISLARA KARŞI SİGORTA

ASANSÖR KAZALARINDA 3. ŞAHISLARA KARŞI SİGORTA

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.